¤ Byahusets historia


Bild av Byahuset 1970 som då var Bröderna Ekstrands Tryckeri.

Byahuset i Södra Sandby ägs av Föreningen Byahusets Vänner.
Föreningens styrelse fick i uppdrag att försöka få fram en samlingspunkt för Sandbyborna. Av de förslag som fanns fastnade man för Ekstrands tryckeri på Lundavägen, nuvarande Byahuset. Det blev en lång process med politiker och myndigheter.
1998 köpte Byahusets Vänner huset. Lunds kommun har under åren lämnat ett årligt stöd till verksamheten.
Under de första 6 åren har det renoverats och byggts om till husets nuvarande skick.

Nu är det dags för en uppdatering i huset vad det gäller brandsäkerhet, elsäkerhet, ventilation och tillgänglighet. En omfattande process av detta med ombyggnationer i olika delar av huset är i full gång.

Friskvård och hälsa genomsyrar Huset och vårt måtto är att alla ska kunna vara där och må bra så vi hoppas att Sandyborna kommer till Byahuset och fyller det med allehanda aktiviteter.

Det är också viktigt för en förening att ha många medlemmar, så är du inte redan medlem i Byahusets Vänner, är Du välkommen att bli det.